Περιγραφή καλλυντικών προϊόντων. Ανασκόπηση σύγχρονων μέσων αναζωογόνησης.